Prevention and treatment of incontinence-associated dermatitis: literature review.

Machine translation Machine translation
Categorie Systematic review
TijdschriftJournal of advanced nursing
Year 2009
DOEL: Dit artikel is een verslag van een onderzoek uitgevoerd om de huidige informatie over de preventie en behandeling van incontinentie-geassocieerde dermatitis te beschrijven en om aanbevelingen te formuleren voor de klinische praktijk en onderzoek. ACHTERGROND: Incontinentie-geassocieerde dermatitis is een veelvoorkomend probleem bij patiënten met incontinentie. Het is een dagelijkse uitdaging voor professionals in de gezondheidszorg aan een gezonde huid bij patiënten met incontinentie te behouden. Gegevensbronnen: PubMed, Cochrane, Embase, de cumulatieve index voor Verpleegkundige en paramedische literatuur, werden literatuurlijsten en conference proceedings verkend tot en met september 2008. Review-methodes: Publicaties werden opgenomen wanneer zij gemeld onderzoek naar de preventie en behandeling van incontinentie-geassocieerde dermatitis. Zo weinig consensus over terminologie werd gevonden, werd een zeer gevoelige filter ontwikkeld. Opzet van de studie werd niet gebruikt als selectiecriterium te wijten aan het exploratieve karakter van de evaluatie en de schaarse literatuur. RESULTATEN: Zesendertig publicaties, omgaan met 25 verschillende studies, opgenomen. De implementatie van een gestructureerde perineale huidverzorging programma inclusief reiniging van de huid en het gebruik van een vochtinbrengende crème wordt voorgesteld. Een huidbeschermende wordt aanbevolen voor patiënten beschouwd als een risico op incontinentie-geassocieerde dermatitis ontwikkeling. Perineale huid reinigingsmiddelen zijn voorkeur voor het gebruik van water en zeep. Huidverzorging wordt voorgesteld na elk incontinentie episode, vooral als ontlasting aanwezig zijn. De kwaliteit van de methoden in de opgenomen studies was laag. CONCLUSIES: Incontinentie-associated dermatitis kan worden voorkomen en genezen met een tijdige en passende reiniging van de huid en de bescherming van de huid. Preventie en behandeling moet zich ook richten op een juist gebruik van incontinentie insluiting materialen. Verder onderzoek is nodig om de werkzaamheid en effectiviteit van verschillende interventies te evalueren.
Epistemonikos ID: ab88668bb870cf22ecc8836a2efddd5adf46ee90
First added on: Jun 07, 2012
Warning
This is a machine translation from an article in Epistemonikos.

Machine translations cannot be considered reliable in order to make health decisions.

See an official translation in the following languages: English

If you prefer to see the machine translation we assume you accept our terms of use