Cyclofosfamide versus placebo bij sclerodermie longziekte.

Machine translation Machine translation


ACHTERGROND: Wij hebben een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie naar de effecten van orale cyclofosfamide op de longfunctie en gezondheid-gerelateerde symptomen bij patiënten met tekenen van actieve alveolitis en sclerodermie-gerelateerde interstitiële longziekte te bepalen. Methode: Op 13 klinische centra in de Verenigde Staten, hebben we 158 patiënten geïncludeerd met sclerodermie, restrictieve long-fysiologie, kortademigheid, en bewijzen van inflammatoire interstitiële longziekte op het onderzoek van broncho-lavage vloeistof, borstkas met een hoge resolutie computertomografie, of beide. De patiënten kregen oraal cyclofosfamide (<of = 2 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag) of een vervangend placebo voor een jaar en werden gevolgd voor een extra jaar. Longfunctie werd gemeten om de drie maanden gedurende het eerste jaar, en het primaire eindpunt was de geforceerde vitale capaciteit (FVC, uitgedrukt als een percentage van de voorspelde waarde) na 12 maanden, na correctie voor de basislijn FVC. Resultaten van 158 patiënten, 145 ten minste zes maanden van de behandeling en werden opgenomen in de analyse. De gemiddelde absolute verschil in aangepaste 12-maands FVC procent voorspeld tussen de cyclofosfamide en placebo groepen was 2,53 procent (95 procent betrouwbaarheidsinterval 0,28 tot 4,79 procent), waarbij de voorkeur cyclofosfamide (P <0,03). Er waren ook aan de behandeling gerelateerde verschillen in de fysiologische en symptoom uitkomsten, en het verschil in FVC werd gehandhaafd op 24 maanden. Er was een grotere frequentie van bijwerkingen in de cyclofosfamide groep, maar het verschil tussen de twee groepen in het aantal ernstige bijwerkingen was niet significant. CONCLUSIES: Een jaar van orale cyclofosfamide bij patiënten met symptomatische sclerodermie-gerelateerde interstitiële longziekte had een significante maar bescheiden positief effect op de longfunctie, kortademigheid, verdikking van de huid en de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven. De effecten op de longfunctie werd gehandhaafd door middel van de 24 maanden van de studie. Copyright 2006 Massachusetts Medical Society.
Epistemonikos ID: f0337b53c1a184d929a351e77eddf1c1f50d91ce

volume » 354

issue » 25

pagination » 2655-66

citation » Tashkin DP, Elashoff R, Clements PJ, Goldin J, Roth MD, Furst DE, Arriola E, Silver R, Strange C, Bolster M, Seibold JR, Riley DJ, Hsu VM, Varga J, Schraufnagel DE, Theodore A, Simms R, Wise R, Wigley F, White B, Steen V, Read C, Mayes M, Parsley E, Mubarak K, Connolly MK, Golden J, Olman M, Fessler B, Rothfield N, Metersky M. Cyclophosphamide versus placebo in scleroderma lung disease. The New England journal of medicine. 2006;354(25):2655-66.

Warning
This is a machine translation from an article in Epistemonikos.

Machine translations cannot be considered reliable in order to make health decisions.

See an official translation in the following languages: English

If you prefer to see the machine translation we assume you accept our terms of use