Cyclophosphamide versus placebo in scleroderma lung disease.

Machine translation Machine translationACHTERGROND: Wij hebben een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie naar de effecten van orale cyclofosfamide op de longfunctie en gezondheid-gerelateerde symptomen bij patiënten met tekenen van actieve alveolitis en sclerodermie-gerelateerde interstitiële longziekte te bepalen. Methode: Op 13 klinische centra in de Verenigde Staten, hebben we 158 patiënten geïncludeerd met sclerodermie, restrictieve long-fysiologie, kortademigheid, en bewijzen van inflammatoire interstitiële longziekte op het onderzoek van broncho-lavage vloeistof, borstkas met een hoge resolutie computertomografie, of beide. De patiënten kregen oraal cyclofosfamide (
Epistemonikos ID: f0337b53c1a184d929a351e77eddf1c1f50d91ce
Warning
This is a machine translation from an article in Epistemonikos.

Machine translations cannot be considered reliable in order to make health decisions.

See an official translation in the following languages: English

If you prefer to see the machine translation we assume you accept our terms of use