Long-term opioid analgesic therapy for severe refractory lumbar spine pain.

Machine translation Machine translation

Auteurs
Categorie Primary study
TijdschriftThe Clinical journal of pain
Year 1999


DOELSTELLINGEN: het effect van opioïde analgetica op pijn en functie te bepalen bij patiënten met ernstige, refractaire lage rugpijn en om te zien of voordelen werden behouden op lange termijn. DESIGN: Longitudinale evaluatie vond plaats in twee fasen. Fase I was een opioïde proces, en fase II was een langdurige behandeling. Behandelde patiënten werden vergeleken met drop-outs en trial mislukkingen. UITKOMSTMATEN: Pijn werd gemeten door de Numerieke Rating Scale (NRS) en functie werd gemeten door de Oswestry Low Back Disability Score (OSW). Uitkomsten werden geëvalueerd door de patiënt vragenlijst en dus niet onderworpen aan onderzoeker vooringenomenheid. SNELHEID: Prive-kantoor de praktijk. METHODEN: patiënten werden behandeld gedurende 6-12 weken met een langwerkende of aanhoudende afgifte opioide. Degenen die sterk verbeterd werden behandeld lange termijn. De behandelde groep werd vergeleken met drop-outs en mislukkingen. RESULTATEN: Drieëndertig patiënten ondergingen opioïde proces. De behandeling werd gestaakt vanwege de onaanvaardbare bijwerkingen bij 5 patiënten. In de resterende 28, betekent NRS verbeterde 8,6 tot 5,9 (p <0,001), en de gemiddelde OSW verbeterd 64 tot 54 (p <0,001). Er waren 21 patiënten die behandeld worden op lange termijn (gemiddeld 32 maanden). NRS verbeterd 8,45 tot 4,90 (p <0,001), en OSW verbeterde 64 tot 50 (p <0,001). Twee patiënten weer te werken. De veranderingen in pijn en functie in de behandelde groep waren significant beter dan de vergelijkingsgroep. Er was geen medicijn afleiding, verslavend gedrag, of orgaan toxiciteit. Doses bleef stabiel. CONCLUSIE: Lange-termijn opioïde analgetica therapie is een redelijke behandeling voor een aantal goed geselecteerde patiënten met refractaire lage rugpijn, die er niet in geslaagd alle andere vormen van zorg.

Epistemonikos ID: cd60a856fedc60492a5be30d9cdd85b050bb3f85
Warning
This is a machine translation from an article in Epistemonikos.

Machine translations cannot be considered reliable in order to make health decisions.

See an official translation in the following languages: English

If you prefer to see the machine translation we assume you accept our terms of use