Melatonin improves the oocyte and the embryo in IVF patients with sleep disturbances, but does not improve the sleeping problems.

Machine translation Machine translation
Categorie Primary study
TijdschriftJournal of assisted reproduction and genetics
Year 2011
DOEL: Ons doel was om de in vitro fertilisatie-embryo-transfer (IVF-ET) resultaten van de patiënten met slaapstoornissen die werden toegediend melatonine analyseren. METHODEN: Een totaal van 60 patiënten met slaapstoornissen werden verdeeld in twee groepen. De werkgroep (groep A, n = 30) had de IVF-ET zonder melatonine onderging met melatonine administratie en de controle groep (groep B, n = 30). Slapende toestand na melatonine toediening en de IVF resultaten werden vergeleken tussen de twee groepen. RESULTATEN: Slapen statuswijziging was niet significant (p> 0,05). Het gemiddelde aantal van de opgehaalde oöcyten, de gemiddelde MII eicel tellingen, de G1 embryo verhouding significant hoger in de melatonine toegediende groep (groep A) dan de niet-toegediende groep (groep B), p = 0,0001, p = 0,0001; p <0,05 respectievelijk. CONCLUSIE: IVF patiënten met slaapstoornissen kunnen profiteren van melatonine toediening in het verbeteren van de eicel en de kwaliteit van het embryo, maar de slapende probleem zelf kan niet worden vastgesteld.
Epistemonikos ID: 81e1b1578e755cc0998eb1f44f3e65c9f581fafb
First added on: Jan 15, 2014
Warning
This is a machine translation from an article in Epistemonikos.

Machine translations cannot be considered reliable in order to make health decisions.

See an official translation in the following languages: English

If you prefer to see the machine translation we assume you accept our terms of use