A meta-analytic study on the effectiveness of comprehensive ABA-based early intervention programs for children with Autism Spectrum Disorders

Machine translation Machine translation

Categorie Systematic review
TijdschriftResearch in Autism Spectrum Disorders
Year 2011


Opwinding en controverse hebben omgeven van de effectiviteit van vroege intensieve gedragsinterventie (EIBI) voor jonge kinderen met autisme. Het doel van deze meta-analyse was om de effectiviteit van EIBI op basis van de toegepaste gedragsanalyse bij jonge kinderen met Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) te onderzoeken. Er waren 11 studies met 344 kinderen met ASS. Kwaliteit van de studies werd beoordeeld met behulp van de Downs en Black Checklist. Experimentele groepen aan wie EIBI de controlegroepen beter dan op IQ, non-verbale IQ, expressieve en receptieve taal en adaptief gedrag. Verschillen tussen de experimentele en de controlegroep waren +4.96-15,21 punten op gestandaardiseerde tests. Deze resultaten ondersteunen de effectiviteit van EIBI.

Epistemonikos ID: 69dd65323a1bc14d97de5014bc075297da68c209
Warning
This is a machine translation from an article in Epistemonikos.

Machine translations cannot be considered reliable in order to make health decisions.

See an official translation in the following languages: English

If you prefer to see the machine translation we assume you accept our terms of use

By using Epistemonikos Database, you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy

I accept