Low-dose rectal diclofenac for prevention of post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: a randomized controlled trial.

Machine translation Machine translation
Categorie Primary study
TijdschriftJournal of gastroenterology
Year 2012
ACHTERGROND: Acute pancreatitis is een veel voorkomende complicatie van endoscopische retrograde cholangiopancreatografie (ERCP). Rectale steroïdale anti-inflammatoire geneesmiddelen (met name 100 mg diclofenac of indomethacine) hebben veelbelovende profylactische werking in post-ERCP pancreatitis (PEP). De dosis 100 mg is hoger dan normaal in Japan. Methode: We voerden een prospectieve gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de werkzaamheid van een lage dosis rectaal diclofenac voor de preventie van PEP te evalueren. Patiënten die waren gepland om ERCP ondergaan werden gerandomiseerd naar een zoutoplossing infuus kregen ofwel met 50 mg rectaal diclofenac (diclofenac groep) of zonder (controlegroep) 30 min voor ERCP. De dosis diclofenac werd verminderd tot 25 mg bij patiënten gewicht <50 kg. De primaire uitkomstmaat was het optreden van PEP. RESULTATEN: Inschrijving werd vervroegd afgesloten omdat de geplande tussentijdse analyse vond een statistisch significant intergroep verschil in het optreden van PEP. Een totaal van 104 patiënten in aanmerking voor deze studie, 51 patiënten kregen rectaal diclofenac. Twaalf patiënten (11,5%) ontwikkelden PEP: 3,9% (2/51) in de diclofenac-groep en 18,9% (10/53) in de controlegroep (p = 0,017). Na ERCP de incidentie van hyperamylasemia was niet significant verschillend tussen de twee groepen. Na ERCP pijn significant vaker voor in de controlegroep dan in de groep diclofenac (37,7 versus 7,8%, respectievelijk p <0,001). Er waren geen bijwerkingen gerelateerd aan diclofenac. CONCLUSIES: Lage dosis rectaal diclofenac kan PEP voorkomen.
Epistemonikos ID: 0fd629a18d421500a7ff264d24a6dd53a0c343c1
First added on: Jan 21, 2014
Warning
This is a machine translation from an article in Epistemonikos.

Machine translations cannot be considered reliable in order to make health decisions.

See an official translation in the following languages: English

If you prefer to see the machine translation we assume you accept our terms of use